O mnie

Sztuka czyści duszę z kurzu codzienności
Pablo Picasso

obrazy-i-wyrazy-o-mnie

Znam terapeutyczną siłę sztuki pochodzącą z radości własnego tworzenia i płynącą z dzieł wielkich mistrzów. Hasło, które teraz przyjęłam – Obrazy i wyrazy – odzwierciedla wprost, czym zajmuję się w czasie wolnym od pracy: maluję i rysuję oraz piszę o sztuce dawnej i współczesnej, według własnego wyboru. Lubię prowadzić warsztaty i wykłady tematyczne, gdy mam ku temu okazję.

Bo sztuka dodaje barw szarości życia!

Od autorów: Spotkaliśmy się dzięki idei Sztuki Radości® – łączy nas cieszenie się tym, co daje muzyka, malarstwo i inne formy artystyczne. Uważamy, że twórcą bywa zarówno autor dzieła, jak i tego dzieła interpretator, który patrząc i słuchając nadaje kompozycjom znaczenie, odbiegające czasem od autorskiego zamysłu. W utworze muzycznym widzi własne światy, jak Katarzyna w dźwiękach Andrzeja, a w obrazie inspirujący rytm i harmonię, jak Andrzej w twórczości Katarzyny.

Sztuka jest jak życie. W nim także własną interpretacją zmieniamy sens zdarzeń. Zawsze możemy dojrzeć albo nowe możliwości, albo przeszkody utrudniające zmiany. Dwa różne punkty widzenia są jak perspektywa w klasycznym rysunku – ta z lotu ptaka, która pozwala dostrzec daleki horyzont, lub ta żabia, której punkt widzenia kończy się ledwo nad gruntem. Dobrze jest uświadomić sobie, co wynika z tych różnic.

Mnogość ludzkich sposobów patrzenia wzbogaca kulturę, czyni życie barwniejszym. Choć ciekawiej nie znaczy łatwiej, zawsze można dokonać wyboru. 

Sztuka Radości® jest cieszeniem się wielością.